Over octrooigemachtigden


Octrooibureau Klavers is een bureau met een octrooigemachtigde, Nederlands en Europees gemachtigd. Een octrooigemachtigde is een persoon die (via de wet) bevoegd is om voor klanten op te treden voor de officiële instanties, inzake octrooien. Dit betreft alle aspecten, van administratieve beslommeringen tot rechtszaken.

Om tot de vertegenwoordiging bevoegd te worden, en deze goed te kunnen uitvoeren, moet een octrooigemachtigde aan zware eisen voldoen. Hij/zij moet technisch-wetenschappelijk geschoold zijn en tevens een juridische opleiding hebben afgerond in het recht van de intellectuele eigendom. 

Een Nederlands octrooigemachtigde heeft de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor Nederlandse octrooien. Een Nederlands octrooigemachtigde is bovendien verplicht lid van de Orde van Octrooigemachtigden, en als zodanig gebonden aan strikte gedragsregels.

Een van die gedragsregels betreft een geheimhoudingsplicht over de uitvindingen van zijn/haar klanten.        

Een Europees octrooigemachtigde is geschoold in het Europese octrooirecht en bevoegd om voor het European Patent Office (Europese Octrooibureau) op te treden voor derden. 

Andere gebieden dan Nederland en Europa, zoals de VS, hebben hun eigen octrooigemachtigden. De gemachtigden van Octrooibureau Klavers werken samen in een internationaal netwerk, om u ook buiten Nederland van dienst te zijn.

Lees meer op wikipedia.