Bedrijfsprofiel


Werkgebied

Octrooibureau Klavers is een juridisch dienstverlener op het gebied van de intellectuele eigendom. Zoals de naam suggereert ligt de nadruk op octrooidiensten, dat wil zeggen het vestigen, verdedigen en in stand houden van intellectuele eigendomsrechten, kortweg IE-rechten.

Wij zijn een klein octrooibureau,met een octrooigemachtigde en ondersteuning.

Bij Octrooibureau Klavers krijgt u persoonlijke aandacht en advies, ongeacht of u voor het eerst belt of al vele jaren klant bent bij ons.

Dat advies is er altijd op gericht om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.


Visie

Innovatie zal de komende jaren van groot belang blijven om de uitdagingen waarvoor onze maatschappij staat het hoofd te kunnen bieden, voor onze welvaart en ons welzijn. Daarbinnen is innovatie van groot belang voor onze klanten: ondernemers krijgen door innovatie een betere marktpositie.

Het is wenselijk om de innovaties te beschermen, omdat anders concurrenten aan de haal gaan met resultaten van uw innovatie-inspanningen, en u de ervoor gemaakte kosten niet of moeilijker terugverdient.

Daarnaast denken we dat het voor ons bureau rendeert om te investeren in goede lange-termijn relaties.


Missie

De missie van Octrooibureau Klavers is om ondernemers en uitvinders te ondersteunen bij het op passende wijze beschermen van hun innovaties, op een kwalitatief hoogwaardige en integere manier, bij gematigde kosten.