Uitbaten van intellectuele eigendom


Succes met of door intellectuele eigendom?

Er zijn meerdere redenen om het belang van intellectuele eigendomsrechten te relativeren.

Ook als een product of dienst niet is beschermd en mogelijk niet eens kan worden beschermd, kunt u er commercieel succes mee hebben. 

Het gevaar dat een ander het kopieert en u in de markt met uw eigen product beconcurreert is dan wel aanwezig. Dat kan zuur zijn als u zich veel inspanningen heeft getroost om tot succes te komen. 

Maar ook indien uw dienst of product wel is beschermd zijn er niet alleen voordelen. Ten eerste lopen bij bescherming de kosten voor de baten uit, en ten tweede biedt bescherming van de intellectuele eigendom op een product niet altijd de mogelijkheid om het op de markt brengen van niet-identieke maar wel soortgelijke producten tegen te gaan. 

Het beschermen van de intellectuele eigendom op een dienst of een product is dan ook geen hoofddoel voor een ondernemer. Wel is het een gereedschap waarmee de strategie van het bedrijf kan worden ondersteund. 

Primair voor een ondernemer c.q. uitvinder is immers het zien en creëren van kansen, het op de markt brengen van degelijke producten waar behoefte aan is, die voordelen bieden en waar die markt voor wil betalen. In dat spel spelen onder meer IE rechten een rol, soms bescheiden, soms op een manier dat het wapengekletter de media haalt. Het na het doen van een uitvinding op de markt brengen van een volwassen product vergt vele vaardigheden die zelden in één persoon verenigd zijn. Goede voorbereiding en advisering ook ten aanzien van bijv. materialen, productieprocessen, of op het gebied van financiën, reclame, bedrijfskunde, verpakking, transport, en grondige kennis omtrent markt en doelgroep vormen de basis van dat succes.