Octrooien - procedures na verlening


(f) Vervolgaanvragen

Tot een jaar na de eerste aanvraag is het mogelijk om in andere landen/gebieden ook octrooi aan te vragen; de zogenaamde vervolgaanvraag. Dit jaar heet het prioriteitsjaar, vandaar de naam prioriteitsaanvraag voor de eerste aanvraag.

De verleningsprocedures hiertoe zijn in beginsel dezelfde als van de eerste aanvraag.

Voor buitenlandse octrooiaanvragen dient de tekst van de eerst aanvraag meestal vertaald te worden.


(g) In stand houden van het octrooi en commercieel uitbaten.

Om een verleend octrooi in stand te houden, zijn doorgaans jaarlijkse taksen verschuldigd.

Intussen is het meestal de bedoeling dat het octrooi commercieel wordt benut.


(h) Inbreukprocedures

Indien een houder van een octrooi meent dat een derde, meestal een concurrent, dingen doet die vallen onder een octrooi(recht) en dus te verbieden zijn, m.a.w. inbreuk maakt, dan zijn daar stappen tegen te ondernemen. Verbieden is een optie, licentie geven is een andere. Soms is overleg mogelijk tussen octrooihouder en concurrent, of hun vertegenwoordigers, soms echter is zwaarder geschut nodig, zoals een gang naar de rechter.


(i) Oppositie en nietigheidsprocedures

Indien een derde meent dat een octrooi ten onrechte is verleend, kan deze de geldigheid daarvan aanvechten. 

Vaak gebeurt dit als reactie op een beschuldiging van inbreuk op een octrooi.


<< terug naar procedures