Licenties


Wat is een licentie?

Een licentie (of vergunning) is de formele of wettelijke toestemming die een partij geeft om iets te doen wat voor anderen dan die partij verboden is.

Licenties zijn met name handig wanneer de licentiegevende partij haar recht niet zelf kan of wil benutten. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf besluiten haar geoctrooieerde product binnen Europa weliswaar zelf te produceren en verkopen, maar buiten Europa licenties te geven aan andere bedrijven om het product daar op de markt te brengen.

Licentie kan men op van alles geven, zoals een licentie om een bepaalde zendfrequentie te gebruiken of om alcoholhoudende drank te schenken in een café. In het kader van intellectuele eigendom spelen licenties een rol m.b.t. de andere hierboven genoemde rechten, zoals octrooien, merken, modellen, auteursrechten. Ook op slaafse nabootsing en het gebruik van bedrijfsgeheimen kan men een licentie geven; het eerste zal niet veel gebeuren, het laatste wel, met name in combinatie met een licentie op een octrooi – de bijbehorende know how of bedrijfsgeheimen zijn vaak nodig om de technieken uit het octrooi goed te kunnen toepassen.


Hoe verkrijg ik een licentie?

Een licentie verkrijgt men doorgaans door een licentieovereenkomst op te stellen. Een goede licentie-overeenkomst bevat, naast de artikelen waarin  rekening wordt gehouden met het zonnige begin van de overeenkomst tussen de partijen, ook artikelen waarin men afspreekt wat er moet gebeuren bij het beëindigen van de overeenkomst. Dit laatste zowel voor een beëindiging na samenwerking in goede harmonie als een waarin de samenwerking minder gunstig verloopt en de partijen voortijdig van elkaar af willen.