Diensten


Wanneer gebruikt u de diensten van Octrooibureau Klavers?

IP recht is een specialistisch gebied van het recht, waar veel kennis nodig is om succesvol te zijn. 

Inschakelen van een octrooigemachtigde van Octrooibureau Klavers is (onder andere) zinvol indien:

- u zelf deze kennis niet (geheel) heeft,

- u onvoldoende gelegenheid heeft om eea zelf te doen, of

- het handelingen betreft waarvoor de wet een gemachtigde eist.


Welke diensten biedt Octrooibureau Klavers?

De diensten van Octrooibureau Klavers sluiten aan op de onder IP beschreven fasen in het traject van intellectuele eigendom, te weten:

- verkennen (met name literatuuronderzoek naar de nieuwheid van een idee),

- verwerven van een recht (octrooirecht, of andere intellectueel eigendomsrecht),

- het recht behouden, uitoefenen (tegen derden die er inbreuk op maken) ,

- het recht commercieel uitbaten (inclusief advies over licenties), en

- rechten van anderen tegenhouden.

Onze deskundigheid ligt daarbij primair op het gebied van octrooien, merken, modellen en licenties. Voor andere IE verwijzen we meestal door naar een geschikte partij uit ons netwerk. Ook ten aanzien van fiscale regelingen verwijzen we bij specialistische vragen door.

In aanvulling op juridische hulp, staan we u graag bij met de commercialisering van uw producten.