Na verlening

 

Iemand biedt me 10 miljoen voor mijn octrooi, wat nu?

Het antwoord daarop hangt af van de specifieke omstandigheden. Als u een groot bedrijf bent kunt u zich het wellicht permitteren om te doen alsof u  beledigd bent en meer te vragen. Als u een onbekende kleine uitvinder bent, is het misschien gunstiger om op het voorstel in te gaan (op fiscaal gunstige wijze). Een alternatief is doorgaans om uw octrooi zelf uit te baten of het aan een geheel andere partij dan de bieder over te dragen.

 

Ik nam mijn product uit de handel, wat moet ik nog met het octrooi?

Wellicht brengt u het later weer in de handel, geeft u een licentie aan anderen om het in de handel te brengen, of kunt u het verkopen (bijv. via Internet). In die gevallen is het verstandig om het octrooi in stand te laten.

Als u echt niets meer met het octrooi wilt, is het wellicht beter om na afloop van het lopende geldigheidsjaar geen jaartaks (ook niet binnen ½ jaar daarna met opslag) te betalen. De kosten eindigen dan tezamen met de bescherming.

 

Ik wil mijn octrooi(aanvrage) verkopen (of overdragen) aan een ander, hoe doe ik dat?

Overweeg ook licentie. De octrooiwetten bevatten voorzieningen voor overdracht van een octrooi(aanvrage). Op zich is een overdracht administratief gezien niet heel moeilijk, al zijn wel wat officiële stukken nodig (net als bij de overdracht van een ander registergoed, zoals een huis).

De overdracht vindt doorgaans plaats in het kader van een overeenkomst met de andere partij. Het opstellen van voorwaarden voor de overeenkomst wat telkens maatwerk is.

 

Ik wil een licentie geven op mijn octrooi, hoe doe ik dat?

Er zijn vele vormen van licentie op octrooi, zoals een al of niet (gedeeltelijk) uitsluitende  productielicentie, verkooplicentie, gebruikslicentie voor een bepaald product, werkwijze, geografisch- of toepassingsgebied, duur et cetera. Vaak omvat een licentie niet alleen een octrooirecht maar ook know how die nodig is om de uitvinding van het octrooi goed of optimaal te kunnen toepassen.

Overweeg ook overdracht van het octrooi, in plaats van een licentie.

Een licentie wordt geregeld in een licentieovereenkomst, en zo’n overeenkomst is telkens maatwerk.