Het doen van een aanvraag


Ik wil mijn uitvinding beschermen met een octrooi, wat nu?

                Als u uw idee/uitvinding/product wilt beschermen, zien we u graag bij Octrooibureau Klavers. U kunt een aantal dingen echter zelf doen of tenminste zelf voorbereiden zodat u meer uit een gesprek met ons kunt halen.

Activiteiten die u zelf kunt doen of tenminste kunt voorbereiden zijn:

·         Om beter te begrijpen wat u wel en niet van een octrooi (En andere Intellectuele Eigendom, zoals een merk of model) kunt verwachten: kunt u kennis verzamelen. Leest u bijvoorbeeld deze site, met name de IE-informatie en onze folder (link). U kunt ook andere sites bezoeken op het gebied van Intellectuele Eigendom; via onze Links vindt u een aantal informatieve websites.

·         Om scherp te krijgen waarop u precies octrooi wilt, kunt u alvast proberen uw uitvinding te beschrijven op ons Idea Disclosure Form (IDF) (link). Zo krijgt u helder voor ogen wat uw uitvinding (inrichting of werkwijze of iets anders) inhoudt: welke functies en onderdelen/stappen deze bevat, en welke voordelen het biedt boven het reeds bekende.

Bovendien kunt u met een ingevuld IDF gemakkelijk aan uw octrooigemachtigde duidelijk maken wat de feitelijke uitvinding is. Dat leidt tot efficiënter en effectiever werk.

·         Om een onnodig bezoek aan een octrooibureau te voorkomen: u kunt alvast zelf onderzoeken of uw uitvinding wel nieuw is. Dit kunt u met name doen door te zoeken in IP-databases, via het WWW, op Espacenet (link) en/of op WEB-sites van uw concurrenten. We merken op dat in octrooidatabases alleen octrooien en aanvragen staan die meestal meer dan 18 maanden eerder zijn ingediend (ze worden immers normaal pas na 18 maanden gepubliceerd). Websites van concurrenten zijn vaak actueler dan octrooidatabases, maar vermelden doorgaans geen details van een octrooiaanvraag – vaak genoeg staan er echter wel recente ontwikkelingen op.

·         Na te gaan in welke landen octrooi- en/of eventuele andere vormen van bescherming het meest van belang is voor uw vinding.


Ik heb mijn uitvinding laten zien aan anderen, is dat erg?

Om octrooi te krijgen moet een uitvinding nieuw zijn, dat wil zeggen geen deel uitmaken van de stand van de techniek. Of met nog ander woorden: ze mag niet openbaar toegankelijk zijn gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Ook –in principe- niet als het uw eigen uitvinding is en u hem zelf openbaar maakte!

Het gaat er dus om of de uitvinding openbaar toegankelijk is gemaakt, door deze aan anderen te laten zien. Als u hem alleen aan een privékennis hebt getoond en deze heeft laten beloven e.e.a. geheim te houden, dan telt dat niet als openbaar maken. Als u echter op een vakbeurs een presentatie heeft gehouden, en deze vakbeurs zonder verplichting tot geheimhouden publiek toegankelijk is dan kunt u aannemen dat daarmee de uitvinding openbaar is geworden. Het gebeurt zelden dat geadviseerd wordt om toch octrooi aan te vragen op een dergelijke vinding.

Naast geheimhouding, is ook van belang of de nieuwe en inventieve aspecten van de uitvinding zichtbaar waren of door een vakman afleidbaar zijn uit wat zichtbaar was. Er is van openbaar maken slechts sprake als die betreffende aspecten van de uitvinding openbaar zijn gemaakt; als u bijvoorbeeld een nieuwe windmolen bedacht die inventief is in de buitenvorm van de turbinekooi en iedereen die vorm kan zien op de zojuist genoemde beurs, dan is sprake van openbaar maken. Als echter de inventiviteit zit in een magneet in de generator van dezelfde windmolen, en deze magneet onzichtbaar is ingebouwd in de windmolen, dan is er geen sprake van openbaar maken wanneer mensen alleen de windmolen mochten bekijken, zonder in de gelegenheid te zijn om deze open te maken en te bestuderen.

 

In welke landen zal ik mijn octrooiaanvraag indienen?

De basisregel is dat u uw uitvinding beschermt in die landen waar, kort gezegd, uw concurrenten (kunnen) produceren, en/of uw afzetmarkt ligt of wordt verwacht. Echter, in sommige gevallen kunt u een andere keuze maken; zo kunnen bijvoorbeeld landen worden weglaten om kosten te besparen,omdat in de wel gekozen landen de concurrent voldoende wordt ontmoedigd. Ook kan voor landen worden gekozen waarin u zelf geen verkooppunt wilt vestigen, louter om de concurrentie daar op afstand te houden. Het is ook lopende de procedures die tot octrooi moeten leiden van belang een antwoord te hebben op deze vraag.

 

Mag ik zelf (als individu of bedrijf) een octrooiaanvraag schrijven en indienen?

Jazeker. Maar lees verder... 

 

Kán ik zelf een octrooiaanvraag schrijven en indienen?

Indienen is een administratieve klus, die u met enige handigheid en doorzettingsvermogen wel zal lukken. Zelf schrijven is in beginsel ook mogelijk. De NL octrooiwet schrijft echter een boel dingen voor, ten aanzien van opmaak maar ook ten aanzien van de inhoud van het aanvraagdocument. Zo steekt de formulering nogal nauw; elk woord is daartoe zorgvuldig gewikt en gewogen en vervolgens gekozen. De meeste van ons hebben meerdere honderden aanvragen geschreven, aanvankelijk onder intensieve begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde, voordat ze het zelfstandig mochten doen. Het is, gezien het grote commerciële belang van een octrooiaanvraag dus in het algemeen niet verstandig om hem zelf te schrijven of door een niet speciaal daartoe opgeleide persoon te laten schrijven. Dat kan dan een voorbeeld worden van het zogenaamde “Pennywise, poundfoolish”.

 

U heeft een concept octrooiaanvraag geschreven voor mijn uitvinding, maar die zie ik er niet in terug. Neem nou conclusie 1, daarin staat als onderdeel van mijn machine een ‘verbindingsmiddel’ genoemd, terwijl ik er een zelftappende schroef in heb zitten.

Antwoord: waarschijnlijk is dat u nog niet heel bekend bent met de manier waarop een octrooi is opgebouwd/ingedeeld. Kijk eens een aanvraag in via Espacenet (zie handleiding op www.agentschapnl.nl) en/of lees de paragraaf over octrooidocumenten elders op deze website en u zult de opbouw hoogstwaarschijnlijk beter begrijpen.

In het kort komt het erop neer dat we in conclusie 1 eerst alleen de echt noodzakelijke onderdelen van uw vinding algemeen beschrijven. We maken uw concrete uitvinding (machine, of werkwijze) op twee manieren abstracter:

(1) we laten niet essentiële onderdelen of stappen weg (zo is bijvoorbeeld meestal een afdekkap van een machine niet essentieel voor een uitvinding – tenzij die kap nu net de crux van de uitvinding vormt), en

(2) de wel essentiële onderdelen of stappen beschrijven we zo algemeen mogelijk. Zo kan het zijn dat u een schroef toepast in uw uitvinding, en wij opschrijven dat er een verbindingsmiddel in moet zitten – wanneer het alleen van belang is dat er een verbinding wordt gemaakt. Of een losneembaar verbindingsmiddel indien het daarom gaat. Slechts indien er echt een zelftappende schroef nodig is, en niks anders, omdat alleen dan het met de uitvinding bedoelde resultaat/effect wordt verkregen, schrijven we een zelftappende schroef op.

 

Waar wordt mijn eerste aanvrage ingediend en start ik de procedure?

De keuze van de juiste procedure (eerste indiening in Nederland, Europa of PCT) wordt per uitvinding gemaakt, en hangt van meerdere factoren af. Hoewel het uit oogpunt van lage beginkosten vaak gunstig is om te beginnen met een NL aanvraag, is soms Europees of direct PCT gunstiger. We geven u hierover graag een maatwerk advies.

Ook kunt u zich vooraf al globaal informeren. Lees daarvoor onder meer de betreffende paragraaf elders op deze website, bij “Over IE”. Daarnaast kunt u een vergelijking van de procedures downloaden. (link naar pdf-bestand)

  

In de octrooiaanvraag staat dat onze uitvinding een zekere vorm heeft.  Maar dat is niet zo in ons product. Moeten we dit veranderen?

Dat hangt ervanaf waar het staat in de aanvraag: in de conclusies of in een voorbeeld uit de beschrijving. De conclusies bepalen precies wat er wordt beschermd: iets wat alle eigenschappen van de conclusie(s) heeft is beschermd, zelfs als het nog andere eigenschappen heeft. Als er een eigenschap ontbreekt in een inrichting of werkwijze, ten opzichte van een conclusie, voldoet de inrichting of werkwijze niet letterlijk aan die conclusie. Als er een wezenlijk andere eigenschap is beschreven in de conclusie dan in het product zit, valt die inrichting of werkwijze niet onder de betreffende conclusie.

Kortom, als uw uitvinding voldoet aan een van de conclusies, is deze beschermd, ook als er verder nog meer eigenschappen in zitten.

Overigens is de bescherming niet altijd beperkt tot de letterlijke betekenis van de woorden; equivalente uitvoeringen zogezegd in wezen op dezelfde wijze hetzelfde bereiken met hetzelfde resultaat zijn onder omstandigheden ook beschermd. Van belang is om uw vinding en varianten daarop helder te verwoorden in de octrooiaanvraag.

  

Waarvoor zijn conclusies in de aanvraag opgenomen die naar eerdere conclusies verwijzen?

Dergelijke volgconclusies dienen als een terugvalpositie voor het geval de hoofdconclusie niet geldig blijkt (dat wil zeggen niet nieuw of niet inventief wordt geacht). In beginsel worden niet alle mogelijke varianten van de uitvinding genoemd in de volgconclusies, maar slechts de voordelige varianten (die dus ook een te vermelden voordeel bieden)

 lees verder: van aanvraag tot octrooi >>