Octrooien

Vragen over octrooien zijn ingedeeld naar de fase van het ontwikkelproces waarin men zich bevindt.

De onderscheiden fasen zijn:

1. ideefase

2. aanvraagopstelfase

3. verleningsfase

4. uitbaat- en handhavingsfase, na verlening

Op de subpagina's vindt u de informatie per fase.