Algemene vragen


Hoe herken ik een spookfactuur?

Wanneer u bij ons uw IE-kwesties regelt, worden alle kosten via ons verrekend. Facturen van derden zijn dan in beginsel niet nodig. Ontvangt u die wel, dan zijn het meestal zogenaamde spookfacturen, dat wil zeggen facturen voor niet door een officieel erkende organisatie te verlenen diensten, bijvoorbeeld voor opname in obscure databestanden. Er is dan dus sprake van een poging tot oplichting. Die facturen hoeft u uiteraard niet te betalen. In geval van twijfel over een factuur kunt u contact opnemen met ons, waarna wij helpen te achterhalen waar deze vandaan komt en of deze echt is.